Reklamácia
Aj keď je percento vád na dodávanom tovare mizivé, je dobré vedieť, že prípadné nedostatky vyriešime bezodkladne a k Vašej spokojnosti. Je v našom záujme všetko vyriešiť čo najrýchlejšie, takže sa nemusíte báť, že by ste na vybavenie čakali dlhšie, než je nutné. Spravidla je všetko vyriešené do niekoľkých dní.

Kedy môžem reklamovať?
Zodpovedáme za vady, ktorá má tovar pri dodaní a ktoré sa na ňom v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov prejaví. Nenesieme však zodpovednosť za novovzniknutej vady, najmä ak vznikli nevhodným užívaním. U použitého tovaru nezodpovedáme za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré malo použitý tovar pri prevzatí vami. V prípade tovaru s vyznačenou dobou použiteľnosti zodpovedáme aj za to, že daný tovar bude po túto dobu spôsobilé na použitie.

Upozorňujeme, že zvýšenú citlivosť či prípad alergickej reakcie na dodaný tovar nemožno samu osebe považovať za vadu tovaru. Rovnako tak za vadu tovaru nemožno považovať nedostatky v darčekoch a inom bezodplatnom plnení, ktoré poskytujeme nad rámec Vašej objednávky.

Aké práva mám pri reklamácii?

V prípade vady tovaru sa spoločne môžeme dohovoriť na kompenzáciu vo forme poukážky.

Ďalej ste oprávnení požadovať odstránenie vady prostredníctvom náhradného dodania alebo opravy.

Ak by takéto odstránenie chyby bolo pre nás nemožné alebo neprimerané, ste oprávnení požadovať zľavu z kúpnej ceny. V takom prípade si tovar ponecháte a my Vám vrátime časť kúpnej ceny.

Pokiaľ ide zároveň o významnú vadu, môžete aj odstúpiť od kúpnej zmluvy. V takom prípade nám tovar zašlite späť a my Vám uhradíme celú zaplatenú kúpnu cenu.

Ako mám reklamovať?
V prípade, že sa rozhodnete tovar reklamovať, pošlite ho na adresu Jablunkovská 1206/78b, 737 01 Český Těšín, Česká republika spoločne s vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete tu.

O priebehu reklamácie, najmä o jej prijatí, vybavenie či zamietnutie Vás budeme písomne ​​informovať prostredníctvom e-mailových správ. Môžeme sa s Vami spojiť aj telefonicky.

O reklamácii rozhodneme bezodkladne. Vybavenie reklamácie nebude spravidla trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade ste oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pre dodržanie uvedenej lehoty je nevyhnutné, aby ste poskytli potrebnú súčinnosť.

Kontakty
Akékoľvek otázky týkajúce reklamácie Vám radi zodpovieme, ak nás kontaktujete na e-mailu obchod@wonet.cz alebo na tel. Čísle +420 725 030 405.